SAT GRS

    ػѡҷѺ­ҧŵѧѴ
ѧѴ :   
­ҧ
¡
Gold
ૻѡС
СͪҴ ˭ԧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold
ѹѡѵ
F ˹ѡԹ 59 . Թ 63 . ؤ˭ԧ
Gold
»
á - ѹ - Թ 51 .
Gold
»
á - ѹ - Թ 92 .
Gold
»
- Թ 51 .
Gold
»
- Թ 55 .
Gold
»
- Թ 80 .
Gold
»
- ˭ԧ Թ 36 - 40 .
Gold
»
- ˭ԧ Թ 49 .
Gold
»
- ˭ԧ Թ 61 .
Gold
ҡѤ
ŷǷ - ˭ԧ Թ 57 . Թ 60 .
Gold
ҡѤ
Ƿ - Թ 64 . Թ 69 .
Gold
¡˹ѡ
չ͹ - 109 . - Թ 109 .
Gold
¡˹ѡ
չ͹ - 55 . - Թ 55 .
Gold
¡˹ѡ
չ͹ - 89 . - Թ 81 . Թ 89 .
Gold
¡˹ѡ
˹ѡ - 109 . - Թ Թ 109 .
Gold
¡˹ѡ
˹ѡ 55 . - Թ 55 .
Gold
¡˹ѡ
˹ѡ 89 . - Թ 81 . Թ 89 .
Gold
¡˹ѡ
ṷ - 55 . - Թ 55 .
Gold
¡˹ѡ
ṷ - 89 . - Թ 81 . Թ 89 .
Gold
¡˹ѡ
ṷ - 109 . - Թ 109 .
Gold
蹹˹ѡԹ 38 . Թ 15 ˭ԧ
Gold
ʡ
Interval Classic 13 - 20
Gold
ʡ
Mass Start 13 - 20
Gold
ʡ
Sprint 13 - 20
Gold
ᵹ 蹨 II
 
 
 
Silver
ҷҧҡ
RC Muti - Rotor FPV Racing F3U
Silver
ѹѡѵ
G ˹ѡԹ 63 . Թ 67 . ؤŪ
Silver
ѹѡѵ
G ˹ѡԹ 63 . Թ 67 . ؤ˭ԧ
Silver
»
- ˭ԧ Թ 43 .
Silver
»
- ˭ԧ Թ 53 .
Silver
»
蹪Ҵ - ˭ԧ Թ 60 .
Silver
ҡѤ
ŷǷ - Թ 46 . Թ 49 .
Silver
¡˹ѡ
˹ѡ 73 . - Թ 67 . Թ 73 .
Silver
¡˹ѡ
ṷ - 102 . - Թ 96 . Թ 102 .
Silver
¡˹ѡ
ṷ - 73 . - Թ 67 . Թ 73 .
Silver
¡˹ѡ
ṷ - 76 . - ˭ԧ Թ 71 . Թ 76 .
Silver
蹹˹ѡԹ 42 - 45 . ˭ԧ
Silver
蹹˹ѡԹ 57 - 63 . ˭ԧ
Silver
ʡ
Interval Classic 13 - 20
Silver
ʡ
Mass Start 13 - 20
Silver
ᵹ 蹨 I
 
 
 
Silver
٫ط
ط˹ҹǹ ؤŪ
Silver
Inline Miniramp - ؤ
Silver
ι
Ҵ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver
ι
Ҵ ˭ԧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
ҺѴ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
ҷҧҡ
ͧԹͧԹѡ (͹) F3R ͧ¹ѹ
Bronze
»
á - ѹ - Թ 48 .
Bronze
»
á - ѹ - Թ 55 .
Bronze
»
- Թ 60 .
Bronze
»
- ˭ԧ Թ 46 .
Bronze
»
- ˭ԧ Թ 57 .
Bronze
»
蹪Ҵ - Թ 50 .
Bronze
»
蹪Ҵ - ˭ԧ ҡ 60 .
Bronze
ҡѤ
ԹǷ - ˭ԧ Թ 42 . Թ 45 .
Bronze
ҡѤ
Ƿ - Թ 49 . Թ 52 .
Bronze
ҡѤ
Ƿ - ˭ԧ Թ 48 . Թ 51 .
Bronze
ҡѤ
ԴǷ - Թ 69 . Թ 75 .
Bronze
ҡѤ
ŷǷ - ˭ԧ Թ 60 . Թ 64 .
Bronze
ҡѤ
Ƿ - ˭ԧ Թ 64 Թ 69 .
Bronze
¡˹ѡ
չ͹ - 102 . - Թ 96 . Թ 102 .
Bronze
¡˹ѡ
չ͹ - 73 . - Թ 67 . Թ 73 .
Bronze
¡˹ѡ
˹ѡ 102 . - Թ 96 . Թ 102 .
Bronze
¡˹ѡ
ṷ - Թ 87 . - ˭ԧ Թ 87 .
Bronze
¡˹ѡ
չ͹ - Թ 87 . - ˭ԧ Թ 87 .
Bronze
¡˹ѡ
˹ѡ - Թ 87 . - ˭ԧ Թ 87 .
Bronze
¡˹ѡ
ṷ - 61 . - Թ 55 . Թ 61
Bronze
˭ԧ 3 A
 
 
 
 
 
 
Bronze
蹹˹ѡԹ 38 - 42 . Թ 15 ˭ԧ
Bronze
蹹˹ѡԹ 42 - 45 . Թ 15 ˭ԧ
Bronze
蹹˹ѡԹ 48 - 52 . ˭ԧ
Bronze
蹹˹ѡԹ 48 - 52 . Թ 15 ˭ԧ
Bronze
蹹˹ѡԹ 52 - 57 . ˭ԧ
Bronze
蹹˹ѡԹ 66 - 73 .
Bronze
ʡ
Sprint 13 - 20
Bronze
ҵԹ ԡѹ 蹨 II
 
 
 
Bronze
ᵹ 蹨ǹ II
 
 
 
Bronze
٫
ͧط Թ 56 . -
Bronze
͡
ҧ Outdoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
͡
ҧ Outdoor ˭ԧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
ι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronze
ι
˭ԧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ػ­   26 Gold     20 Silver    37 Bronze
ѷا Ǫ觪ҵԤ駷 37
Sponcer

º¤ǹѺèѴ觢ѹ á觻