SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30 น.
สนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
สุพรรณบุรี
2086
ธัญลดา  ทองชมพูนุช
สุพรรณบุรี
1.65
Gold
1
3
บึงกาฬ
2140
จารุวรรณ  วงศ์อักษร
บึงกาฬ
1.60
Silver
2
10
บึงกาฬ
2139
จารุณีย์  วงค์อักษร
บึงกาฬ
1.55
3
9
ชลบุรี
2032
ณัฐธวรรณ  คะเนเร็ว
ชลบุรี
1.55
Bronze
4
13
นครราชสีมา
2134
วิจิตรา  โพธิ์พันธ์
นครราชสีมา
1.55
5
6
นครศรีธรรมราช
2248
ปวีณา  นุ่นชู
นครศรีธรรมราช
1.55
6
1
นนทบุรี
2047
เอิร์น  พวงแตง
นนทบุรี
1.55
7
14
นครศรีธรรมราช
2239
การต์มณี  อัศวภูมิ
นครศรีธรรมราช
1.50
8
8
เพชรบูรณ์
2390
นภัส  ภาชนะ
เพชรบูรณ์
1.50
9
7
มหาสารคาม
2158
ปิยะธิดา  อารัตน์
มหาสารคาม
1.45
10
17
สุราษฎร์ธานี
2315
ฐานิตา  มนต์แก้ว
สุราษฎร์ธานี
1.45
11
15
อำนาจเจริญ
2188
ฉันชนก  สมัยใหม่
อำนาจเจริญ
1.45
12
2
ชลบุรี
2043
อภิสรา  แสงภักดี
ชลบุรี
1.45
13
4
ปราจีนบุรี
2060
สรัญญา  ป้องกัน
ปราจีนบุรี
1.45
14
12
ตรัง
2231
ปวิชญาดา  รัตนมณี
ตรัง
1.40
15
16
พัทลุง
2283
วัลลสา  ศัทโส
พัทลุง
-
-
11
น่าน
2380
พรประภา  ธรรมราช
น่าน
-
-
   


                    พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย