SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น.
สนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
15
อำนาจเจริญ
2193
อังคณา  พิมพ์ทอง
อำนาจเจริญ
12.19
10.13
12.19
11.70
11.28
11.20
x
Gold
1
14
นนทบุรี
2045
ทักษพร  สมัยกลาง
นนทบุรี
11.96
11.93
11.84
11.63
x
11.96
11.71
Silver
2
10
สงขลา
2304
ประภาวดี  แก้วทอง
สงขลา
11.87
11.49
11.62
x
11.87
11.71
x
Bronze
3
11
กาฬสินธุ์
2105
จิดาภา  ไชยกุมาร
กาฬสินธุ์
09.95
09.95
09.75
09.36
x
08.85
09.58
4
5
อ่างทอง
2096
กนิษฐนาฎ  จันทะสูนย์
อ่างทอง
09.92
09.81
09.92
09.79
x
09.86
x
5
6
นครศรีธรรมราช
2237
กรรณิกา  วงศาชล
นครศรีธรรมราช
09.52
08.48
09.20
08.86
08.99
09.52
-
6
16
นครศรีธรรมราช
2255
ศุภลักษณ์  อินทรชู
นครศรีธรรมราช
09.51
x
09.44
09.51
x
x
x
7
4
นครพนม
2119
กมลพรรณ  วงศ์พระไกร
นครพนม
09.32
09.32
09.26
09.26
08.18
09.10
09.04
8
3
สุราษฎร์ธานี
2326
ปิยมาศ  ทองคำ
สุราษฎร์ธานี
09.06
09.06
-
-
9
8
อ่างทอง
2099
ยุพารัตน์  เลิศจิตร
อ่างทอง
08.82
08.66
08.82
08.43
10
7
น่าน
2383
วราภรณ์  พรหมจินดา
น่าน
08.75
08.58
08.75
08.60
11
1
พัทลุง
2275
เบญญทิพย์  หอมขาว
พัทลุง
08.64
08.59
08.22
08.64
12
12
สกลนคร
2173
รัญชยา  ศิริวงศ์
สกลนคร
08.53
08.53
x
07.96
13
13
อำนาจเจริญ
2191
วิภารัตน์  ชาตาสุข
อำนาจเจริญ
08.04
04.72
07.75
08.04
14
9
สงขลา
2294
กันยาภัทร์  บุญอนันต์
สงขลา
07.99
07.73
07.99
07.55
15
2
ขอนแก่น
2109
เชาวลักษณ์  นาเจิมพลอย
ขอนแก่น
07.70
07.70
x
-
16
   


                    พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย