SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:40 น.
สนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
4
กรุงเทพมหานคร
1017
เอกรินทร์  บุญลาภ
กรุงเทพมหานคร
49.95
49.14
47.64
x
x
49.95
x
Gold
1
11
นครสวรรค์
1090
วรเมธ  เทศสีหา
นครสวรรค์
46.16
42.68
45.60
44.91
x
43.98
46.16
Silver
2
6
สุราษฎร์ธานี
1370
สุรรัตน์  พัดชู
สุราษฎร์ธานี
44.58
44.58
41.90
x
40.82
x
x
Bronze
3
2
ขอนแก่น
1154
รัชพงศ์  มาลาศรี
ขอนแก่น
42.82
42.50
42.82
x
40.44
x
x
4
16
นครสวรรค์
1086
ไชยโย  นามตะ
นครสวรรค์
41.84
31.45
39.18
38.17
38.41
41.84
x
5
12
กรุงเทพมหานคร
1014
สุภกิต  มีคำ
กรุงเทพมหานคร
41.70
40.51
x
39.58
x
41.7
x
6
7
ลำปาง
1454
สุวทัศน์  กันทะตั๋น
ลำปาง
41.70
x
34.00
39.94
x
x
41.70
7
14
สงขลา
1346
สุวรรณภูมิ  เอียดม่วง
สงขลา
39.78
33.77
38.30
39.78
32.44
39.78
38.75
8
15
นครศรีธรรมราช
1279
อภิรักษ์  มะตัง
นครศรีธรรมราช
38.73
x
38.73
x
9
9
ร้อยเอ็ด
1214
ธีรพงษ์  โสบุญมา
ร้อยเอ็ด
38.11
x
37.13
38.11
10
13
น่าน
1418
สิรภัทร  อินตา
น่าน
37.57
37.57
35.40
34.63
11
5
สุรินทร์
1226
สัมพันธ์  ทองสุข
สุรินทร์
37.41
x
x
37.41
12
8
อุบลราชธานี
1255
เอกศักดิ์  พุฒศรี
อุบลราชธานี
35.41
32.86
35.41
x
13
3
อ่างทอง
1154
ฟาฮัด  พัวพันธ์
อ่างทอง
-
-
-
-
-
-
-
-
1
พัทลุง
1300
กิตติพงศ์  จันทร์ด้วง
พัทลุง
-
-
10
ขอนแก่น
1145
ธนิต  แคว้นเขาเม็ง
ขอนแก่น
-
x
x
x
-
   


                    พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย