SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา คาราเต้โด ทีมหญิง (3+1) 15-18 ปี 
รอบแรก  
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11:10 น.
สนาม
หอประชุมจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
 
   
No.
นักกีฬา
R1
Extra
Remark
1
RED
รมิตา  เตรณานนท์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
RED
ไอรินลดา  ศรีอากาศไกรแสง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
RED
ธวัลรัตน์  กวีก้องเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
0
2
BLUE
กาญจนา  ชูศรีแก้ว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
BLUE
อรปรียา  กัลยา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
BLUE
ธิดารัตน์  นาคสวาท
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
BLUE
ศศิพัฒน์  น้ำขาว
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
0
 
     
     
     
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย