SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา คาราเต้โด ทีมชาย (3+1) 12-14 ปี 
รอบสอง  
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุมจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
 
   
No.
นักกีฬา
R1
Extra
Remark
2
BLUE
ภคพล  ชลเจริญ
ระยอง
ระยอง
BLUE
อธิวรรษธ์  จุมพลเมือง
ระยอง
ระยอง
BLUE
แทนคุณ  วิรัญโท
ระยอง
ระยอง
BLUE
เอื้อการย์  ชาวศรี
ระยอง
ระยอง
2
0
1
RED
สฤษฎ์ภพ  สุขภาพ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
RED
คณพนธ์  ศิลลา
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
RED
สรกฤช  น้อยสกุล
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
RED
วรเทพ  สังวรณ์
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
1
0
 
     
     
     
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย